VISIE

Stichting Mens Dier Nood beperkt haar werkgebied tot de inwoners van de gemeente Tilburg (Tilburg, Berkel Enschot en Udenhout) en werkt aan het bevorderen van het welzijn van mens en dier. Dat doet de stichting door het scheppen van een structureel vangnet voor eigenaren met zieke dieren, die in financiële nood verkeren. Zij realiseert dit in goede samenwerking met lokale bestuurders, maatschappelijke organisaties en gemeentes.

De stichting bevordert daartoe de oprichting van vergelijkbare stichtingen verspreid over het land en ondersteunt hen organisatorisch bij de start.

Historie
Stichting Mens Dier Nood (SMDN) is statutair opgericht op 29 april 2009 en gevestigd te Tilburg. De stichting is opgericht om bewustwording van het belang van het welzijn van een gezelschapsdier onvoldoende wordt onderkend, ondanks de (wetenschappelijk) aangetoonde positieve invloed daarvan op het welzijn van mensen/gezinnen.

In 2009 kregen landelijk meer dan 200.000 dieren niet de noodzakelijke basale, preventieve en medische zorg (onderzoek drs. N. Endenburg, 2009). Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is een geneeskundige behandeling van hun zieke huisdier soms onbereikbaar. Daarom laten zij noodzakelijke medische hulp vaak noodgedwongen achterwege. Dit gaat ten koste van de gezondheid van het dier en het welzijn van de eigenaar/het gezin.

Algemene doelstellingen
 
De stichting heeft tot doel:
 • Het onder strikte voorwaarden bieden van hulp voor medische behandeling aan diereneigenaren in situaties van financiële nood.
 • Het versterken van politieke en maatschappelijke bewustwording van het belang van dierenwelzijn en de invloed daarvan op het menselijk welzijn. Hiertoe wordt samengewerkt met dierenartsen, overheid, onderwijs en ondernemers;
 • Het stimuleren van verantwoord huisdierbezit (voeding, vaccinaties, preventieve maatregelen ter bestrijding van parasieten) mede in het kader van de Volksgezondheid;
 • Het stimuleren van huisdierverzekeringen.

De stichting heeft momenteel een duidelijke herkenbare positie in Tilburg. De gemeente heeft het probleem erkend door de Stichting Mens Dier Nood subsidie te verstrekken. We stroomlijnen de organisatie van de stichting, zodat we een model hebben, waarmee de oprichting van vergelijkbare stichtingen verspreid over het land bij de start ondersteund kan worden.

Wij bereiken ons doel onder meer door:
 • Het voeren van politiek en ambtelijk overleg;
 • Het (laten) doen van onderzoek en het organiseren van een jaarlijks symposium of evenement;
 • Het ondersteunen van vrijwilligers die actief producten maken en verkopen ten behoeve van de stichting;
 • Het werven en binden van sponsoren om het werk van de stichting te kunnen uitbreiden
 • Het actief zijn via website en social media; zie www.stichtingmensdiernood.nl en
  www.facebook.com/stichtingmensdiernood.nl