Voorwaarden en werkwijze

De stichting helpt huisdiereigenaren die in Tilburg, Berkel - Enschot of Udenhout wonen
.
De hulp bestaat uit een eenmalige financiële tegemoetkoming in de kosten van een noodzakelijk geachte medische behandeling. Uiteraard moet de betreffende huisdiereigenaar aan de onderstaande voorwaarden voldoen om voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen. Een verzoek daartoe moet met een aanvraagformulier worden ingediend. 


Eigen verantwoordelijkheid
SMDN vindt de eigen verantwoordelijkheid van de huisdiereigenaar belangrijk en houdt daar rekening mee: daarom is de hulp specifiek bedoeld voor noodzakelijk medische behandelingen die niet 'voorzienbaar' zijn. Voer, (ook medicinaal voer) en behandelingen zoals castraties, ontwormen en reguliere inentingen komen daarom niet in aanmerking voor financiële tegemoetkoming. Behandelingen van exotische huisdieren komen ook niet in aanmerking voor tegemoetkoming.

Behandeling door eigen dierenarts
De diereigenaar die in de toekomst in aanmerking komt voor hulp van sMDN, kan voor de behandeling terecht bij de eigen dierenarts in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout.

Het is belangrijk dat een huisdiereigenaar ingeschreven staat bij de dierenarts met zijn/haar gechipped huisdier, zodat van tevoren het betalingstraject vastgelegd en duidelijk is. 

Voorwaarden

Huisdiereigenaren die hulp willen
Voor de toekenning van een financiële tegemoetkoming werkt sMDN samen met officiële hulpinstanties. Enkele voorwaarden voor toekenning van financiële ondersteuning zijn:

  • De huisdiereigenaar is woonachtig in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout.

  • De behandelend dierenarts heeft zijn/haar praktijk in Tilburg, Berkel Enschot of Udenhout.

  • Alleen medische kosten voor honden, katten, konijnen, knaagdieren en vogels kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.

  • Een kostenraming of nota van de medische noodzakelijke behandeling en vervolgbehandeling(en) + patientenkaart zijn bijgevoegd.

  • De huisdiereigenaar betaalt bij een toekenning altijd een eigen bijdrage van 10% van de rekening.

  • De toegekende vergoeding wordt in principe rechtstreeks betaald aan de dierenarts.

  • De maximale bijdrage van sMDN is € 500,-

  • Alleen de door een dierenarts noodzakelijke geachte medische behandelingen komen in aanmerking voor een financiële vergoeding.

  • Alleen een eigenaar die aantoonbaar de noodzakelijke medische kosten van zijn dier niet kan betalen kom in aanmerking voor een financiële vergoeding.

  • De hulp bestaat uit een eenmalige financiële tegemoetkoming in de kosten van een noodzakelijk geachte medische behandeling.