PrivacyverklaringWaarom deze privacy verklaring?
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook de Stichting Mens Dier Nood moet aan deze verordening voldoen.

Het gaat in deze verordening om alle soorten van gegevens die tot personen herleidbaar zijn, ongeacht de wijze waarop ze worden opgeslagen en gebruikt. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De wijze van opslag maakt niet uit: op papier, computer of in bestanden op internet. De wijze van opslag moet veilig zijn en beschermd tegen onbevoegd gebruik.

In deze verklaring is opgenomen hoe de stichting met uw persoonsgegevens omgaat.

Doelstelling van stichting Mens Dier Nood Tilburg
De stichting verzamelt alleen gegevens indien dit van belang is voor het bereiken van de volgende doelstellingen:

 1. het onder strikte voorwaarden bieden van financiële hulp voor een medische behandeling van dieren aan eigenaren in situaties van financiële nood;
 2. het versterken van politieke en maatschappelijke bewustwording van het belang van dierenwelzijn en de invloed daarvan op het menselijk welzijn. Hiertoe wordt samengewerkt met dierenartsen, overheid, onderwijs en ondernemers;
 3. het stimuleren van verantwoord huisdierbezit (voeding, vaccinaties, preventieve maatregelen) mede in het kader van de Volksgezondheid;
 4. het stimuleren van huisdierverzekeringen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
De stichting kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u omdat u via de website een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van de medische behandeling van uw huisdier hebt ingediend;
 • Van uw dierenkliniek omdat wij aanvullende informatie hebben opgevraagd die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag;
 • Direct van u omdat u donateur, subsidieverstrekker of sponsor bent;
 • Direct van u omdat u vrijwilliger bent geworden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden zij beheerd?
De stichting verzamelt van de aanvragers:

 • De gegevens van het door de aanvrager op de website ingevulde aanvraagformulier: de door de aanvrager verstrekte naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van het contactpersoon. Indien van toepassing tevens gegevens van personen die maatschappelijke of financiële begeleiding bieden en uw inkomensgegevens.
  Daarnaast worden gegevens van de dierenkliniek waar het huisdier in behandeling is ontvangen (patiëntendossier, factuur en/of kostenraming) en er worden aantekeningen gemaakt over de voortgang van het beoordelingsproces.

  De gegevens van de aanvraag en het beoordelingsproces worden bewaard in de mailbox van de commissie beoordelingen (aanvraag@stichtingmensdiernood.nl).
  De gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van de doelstelling noodzakelijk is en met een maximum van twee jaar.
  Alleen de leden van de commissie beoordelingen hebben toegang tot deze gegevens.

  Het resultaat van de beoordeling wordt per email aan de aanvrager bericht en de betrokken dierenkliniek krijgt een kopie van deze email.

Gegevens van donateurs, subsidieverstrekkers, sponsoren en vrijwilligers die worden verzameld: 
Contactgegevens van donateurs, subsidieverstrekkers, sponsoren en vrijwilligers zoals door deze personen opgegeven. Deze gegevens gebruikt de stichting voor de communicatie met deze doelgroepen, waaronder voor het toezenden van algemene informatie over de stichting, het verzenden van facturen en de aankondiging van evenementen. De communicatie verloopt vrijwel uitsluitend via de bij de stichting in gebruik zijnde e-mailadressen: info@stichtingmensdiernood.nl en algemeen@stichtingmensdiernood.nl. Dit laatste e-mailadres is bestemd voor de communicatie die samenhangt met het financieel beheer. De gegevens worden opgeslagen in bestanden welke in beheer zijn van de webmaster en het bestuur.

Financiële gegevens: De stichting verzamelt op naam gestelde betalings- en factuurgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden zonder toestemming van betrokkene niet aan derden verstrekt.

Website en sociale media
De website heeft een SSL Certificaat. Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website van de stichting en de internet browser van de betrokkene.

Cookies
Voor sommige functies van deze website wordt om toestemming gevraagd.

Analytische cookies
M.b.v. Google Analytics wordt anoniem het gebruik van deze website gemeten.

Alleen noodzakelijke cookies
Enkele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van deze website en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Op de website zijn links opgenomen naar andere, niet bij de Stichting Mens Dier Nood behorende, websites. De stichting kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop die partijen omgaan met persoonsgegevens. Advies is dan ook op de hoogte te blijven van het privacybeleid van deze partijen of om contact op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Sociale media
Via de sociale media knoppen op de website kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft de stichting geen invloed. Op dit gebruik  zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

De stichting heeft een facebookpagina. Hierop worden persoonsgegevens alleen met instemming van betrokkenen geplaatst. Zo kunnen huisdiereigenaren toestemming geven hun ervaringen met de stichting op facebook te plaatsen. Zij leveren hiervoor zelf de teksten en foto’s aan.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop de Stichting Mens Dier Nood omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per email contact met ons opnemen via info@stichtingmensdiernood.nl