ANBI Status

De Stichting Mens Dier Nood heeft ANBI status en voldoet aan de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

In dat kader publiceren wij op deze pagina de vereiste gegevens en treft u directe links aan naar de pagina’s waar de overige noodzakelijke informatie op deze website staat.

Naam instelling:   Stichting Mens Dier Nood
Fiscaal nummer:   820763226
Postadres: Economenlaan 7, 5037 GG Tilburg
KvK: 17250605
IBAN: NL94 RABO 0122 1965 38

 


Bestuur
Voor de samenstelling van het bestuur van de stichting klik hier

Beleidsplan
Stichting Mens Dier Nood heeft een beleidsplan vastgesteld. Klik hier voor het beleidsplan.

Algemene doelstellingen

De stichting heeft tot doel:

De stichting heeft momenteel een duidelijke herkenbaarheid en positie in Tilburg. De gemeente heeft het probleem erkend door de Stichting Mens Dier Nood subsidie te verstrekken. We stroomlijnen de organisatie van de stichting, zodat we een model hebben, waarmee het werkgebied van de stichting in de loop van 2018 vergroot kan worden.

Wij bereiken ons doel onder meer door:

 

Jaarverslag
Het jaarverslag vindt u hier.