Stichting Mens Dier Nood

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is een geneeskundige behandeling van hun zieke huisdier onbereikbaar. Daarom laten zij noodzakelijke medische hulp vaak noodgedwongen achterwege. Dat dit ten koste gaat van de gezondheid van het dier en het welzijn van de eigenaar laat zich raden. Het belang van huisdieren voor mensen is algemeen bekend en ook wetenschappelijk aangetoond. Een dier is - zeker voor iemand die eenzaam of ziek is - van onschatbare waarde. Ook voor kinderen. Het biedt vrolijkheid, troost, kameraadschap en haalt mensen uit hun sociale isolement.  

De stichting helpt, uiteraard onder bepaalde voorwaarden, huisdiereigenaren die wonen in de gemeente Tilburg. Om dat te realiseren vraagt sMDN particulieren, bedrijven en organisaties om financiële ondersteuning.
 
 

Steun stichting Mens Dier Nood omdat:


Dieren bij mensen horen en wij zieke dieren moeten helpen


Dieren niet voor zichzelf op kunnen komen


Een gezelschapsdier een wezenlijk onderdeel is van iemands leven

Gezonde mensen met dieren de maatschappij minder geld kosten

Het voldoening geeft een mens & dier in nood te steunen

Het noodzakelijk is een financieel steunfonds te hebben
voor zieke huisdieren