Privacyverklaring


Waarom deze privacy verklaring?
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook de Stichting Mens Dier Nood moet aan deze verordening voldoen.

Het gaat om in deze verordening om alle soorten van gegevens die tot personen herleidbaar zijn, ongeacht de wijze waarop ze worden opgeslagen en gebruikt. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De wijze van opslag maakt niet uit: op papier, computer of in bestanden op internet; de wijze van opslag moet veilig zijn en beschermd tegen onbevoegd gebruik.

In deze verklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Doelstelling van de Stichting Mens Dier Nood Tilburg
De stichting verzameld alleen gegevens indien dit van belang is voor het bereiken van de volgende doelstellingen:

  1. het onder strikte voorwaarden bieden van hulp voor medische behandeling aan dieren en eigenaren in situaties van financiële nood;
  2. het versterken van politieke en maatschappelijke bewustwording van het belang van dierenwelzijn en de invloed daarvan op het menselijk welzijn. Hiertoe wordt samengewerkt met dierenartsen, overheid, onderwijs en ondernemers;
  3. het stimuleren van verantwoord huisdierbezit (voeding, vaccinaties, preventieve maatregelen ter bestrijding van parasieten) mede in het kader van de Volksgezondheid;
  4. het stimuleren van huisdierverzekeringen

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Onze stichting kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden zij beheerd?

Wij verzamelen van de aanvragers:

De gegevens van de aanvraag en het beoordelingsproces worden bewaard in
- de mailbox van de commissie beoordelingen (aanvraag@stichtingmensdiernood.nl)

- op papier in het archief van de commissie beoordelingen.

De gegevens wordt bewaard zolang dit in het kader van de doelstelling noodzakelijk is.

Alleen de leden van de commissie beoordelingen hebben toegang tot deze gegevens.

Het resultaat van de beoordeling wordt per email aan u bericht en de betrokken dierenkliniek krijgt een kopie van deze email.

­Contactgegevens van subsidieverstrekkers, sponsoren en vrijwilligers worden verzameld. Deze gegevens gebruiken wij voor de communicatie met deze doelgroepen, bijvoorbeeld voor het toezenden van algemene informatie over de stichting (jaarverslagen, nieuwsbrieven ed), het verzenden van facturen en de aankondiging van evenementen. De communicatie verloopt vrijwil uitsluitend via de bij de stichting in gebruik zijnde e-mailadressen: info@stichtingmensdiernood.nl en algemeen@stichtingmensdiernood.nl . Dit laatste e-mailde is bestemd voor de communicatie die samenhangt met het financieel beheer. Deze gegevens worden opgeslagen in bestanden welke in beheer zijn van de webmaster, het bestuur en/of de commissie Evenementen PR en Communicatie.

Wij verzamelen op naam gestelde betalings- en factuurgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

 

Website en sociale media
De website heeft een SSL Certificaat. Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van onze website  en uw internet browser.

Cookies

Bij het bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst

Op de website zijn links opgenomen naar andere, niet bij de Stichting Mens Dier Nood behorende, websites (bijvoorbeeld van sponsoren). Onze stichting kan geen verantwoordelijkheid drragen met betrekking tot de wijze waarop die partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom altijd uzelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier zijn verkegen. Op dit gebruik  zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

De stichting heeft een facebookpagina. Hierop worden persoonsgegevens alleen met instemming van betrokkenen geplaatst. Zo kunnen huisdiereigenaren toestemming geven hun ervaringen met de stichting op facebook te plaatsen. Zij leveren hiervoor zelf de teksten en foto’s aan.

 

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van deze privacy verklaring of over de wijze waarop de Stichting Mens Dier Nood omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per email contact met ons opnemen via info@stichtingmensdiernood.nl