Steun ons


Het werk dat de stichting Mens Dier Nood verricht wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers en donaties van dierenvrienden. Ook u kunt dieren in nood helpen. Door het geven van financiële steun helpt u stichting Mens Dier Nood. U kunt op verschillende manieren financieel bijdragen. Door donateur te worden of een eenmalige gift te doen.

Stichting Mens Dier Nood is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst, uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt.
Voor meer informatie 
www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl


stichting Mens Dier Nood

IBAN NL94 RABO 0122 1965 38